BVSBelgische Vereniging voor Senologie NLFR

Leden gebied

Inloggen Wachtwoord vergeten ? Ik wil lid worden

Wetenschappelijke prijs Prof. Christian De Potter

Artikel 1

Teneinde het fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek op het domein van de borstpathologie te bevorderen, heeft de Belgische Vereniging voor Senologie een tweejaarlijkse prijs ter waarde van €2.500 uitgeschreven. Deze prijs wordt toegekend ter nagedachtenis van Prof. Dr. Christian De Potter, anatomopatholoog aan de Universiteit te Gent.

Artikel 2

De prijs wordt toegekend aan een in België werkzame arts, die een bijzondere interesse heeft voor de senologie en op basis van een werk dat er een belangrijke impact op heeft.De prijs zal toegekend worden door een jury, samengesteld uit de leden van het Bureau van de Vereniging.

Artikel 3

De kandidaten dienen hun werk samen met hun curriculum vitae in te dienen in negen gedrukte exemplaren. Slechts werken die minder dan twee jaar oud zijn op datum van hun indiening kunnen in aanmerking worden genomen. Het werk dient opgesteld te zijn in het Nederlands of het Frans en minstens 25 bladzijden (ongeveer 47 lijnen per bladzijde) te bevatten.Indien het werk in het Engels opgesteld is, zal een samenvatting in het Nederlands of het Frans bijgevoegd worden.De Belgische Vereniging voor Senologie behoudt de ingezonden exemplaren.

Artikel 4

De prijs kan slechts toegekend worden aan een nog niet bekroond werk. De auteur van het bekroonde werk krijgt de titel "Laureaat Wetenschappelijke Prijs Belgische Vereniging voor Senologie".

Artikel 5

De jury is samengesteld uit 9 personen uit het Bureau van de Belgische Vereniging voor Senologie en volgens een intern reglement. Het staat de jury vrij de prijs al dan niet toe te kennen.

Artikel 6

De gevallen waarin door het reglement van de prijs niet is voorzien of de betwistingen die zouden kunnen ontstaan inzake de interpretatie ervan, de beoordeling van de ontvankelijkheid van de werken en/of van de kandidaten e.a. worden onherroepelijk door de jury beslecht. Er wordt geen briefwisseling gevoerd over de uitspraak van de jury.

Artikel 7

De werken die voor de prijs worden voorgedragen moeten door de auteurs samen met hun curriculum vitae worden overgemaakt aan de voorzitter van het Bureau, uiterlijk op 30 september van het jaar waarin de prijs wordt toegekend. De prijs zal worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging in het vierde kwartaal. De eerste toekenning van de prijs is einde 2002.

Voor verdere inlichtingen: zich wenden tot het Secretariaat van de Vereniging.

Zoek

Top pagina
Home | Nieuws | Agenda | Historiek | Richtlijnen | Weetjes | Bestuur | Inschrijving leden | Reglement interne orde | Prijs Christian De Potter